تبلیغات
My girly world - ✘5✘
✘5✘
سه شنبه 12 مرداد 1395 × 09:03 ق.ظ   

بِــــــــــهـ..  کَـــــســـــیی بــــِگُو 

"رَفیــــــــــق"

کـــــِه اَگــــــــهـِ  صَـــد نَفَـــر بَــد تو گُـفتـــن

نَـظَرِش نِـسبـَتــ....«

بِهِـــتـــ... عَوَض نـــــشه


چن تا دیگه هم هس 

برو ادامه

   
\