تبلیغات
My girly world - ✘29✘
✘29✘
چهارشنبه 25 مرداد 1396 × 04:07 ب.ظ   

کاغذوخودکارو بزار جلوت¡¡
آدمای زندگیتو یکی یکی بنویس 
شروع کن اضافیارو خط خطی کن...:))
حسادت میکنه؟؟خط بزن
خوبیات به چشمش نمیاد؟؟خط بزن
بهت دروغ میگه؟؟خط بزن
پشت سرت حرف میزنه؟؟خط بزن
هروقت تنها شد میاد کنارت؟؟خط بزن
ازپشت بهت خنجرمیزنه؟؟خط بزن
فقط تو خوشیات کنارته؟؟پس خط بزن
سر حرفش نیس؟؟خطط بزن
مکث نکن✋ فقط خط بزن...
ازین نترس که تنهاشی:))
تنهایی شرف داره به حضور این ادما تو زندگیت


سختِع دوست داشتنِ{ 


</span><br>
					<font color=#C92B68>
					<div align=    
\