تبلیغات
My girly world - ✘26✘
✘26✘
یکشنبه 22 مرداد 1396 × 07:42 ب.ظ   
امروز فهمــــــیدم

که یه حرفـ ...یه کلمهـ ..یه جملهـ

تا چه حد میتونه تخریب کنهـ...له کنهـ...بشکنهـ...

غرورو...شخصیتو....دلـــــــــ یه آدمـــــــ ..یه انســـــــانمواظـــــــبـــ حـــــــرفــــ زدنــــــــامــــونــــــــــــ بـــــاشـــــیـــمــــــ

   
\