تبلیغات
My girly world - ✘13✘
✘13✘
دوشنبه 26 تیر 1396 × 10:28 ق.ظ   
هیچوقتــ خۇډتـــۇ 100ډړ 100 خـــړج ڪســـۍ نڪــڼ

 ڪہ فقـــط تا 10 بلـــډه بشمـــ‌اړه

راستش را بخواهی امروز هیچ اتفاق خاصی رخ نداد فقط حدود ظهر باران کوتاهی بارید اما زار زار …

   
\