تبلیغات
My girly world - ✘12✘
✘12✘
یکشنبه 25 تیر 1396 × 12:01 ب.ظ   

اگه ڪسیو دوس داری

هواشو داشته باش

اما اگر برای  پر ڪردن تنهایی خودت..اونو میخای

هواییش نکن...

شاید دیگه

به هیچ هوایی  غیر تو  عادت نکنه....


   
\